ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.58 พลตำรวจตรีพิสิฐ  ตันประเสริฐ  ผู้บังคับการตํารวจภูธร ภาค 6  พร้อม
พลตรีนพพร  เรือนจันทร์  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4  ให้เกียรติมอบถ้วยแก่ผู้ชนะเลิศ
ได้รับรางวัลการแข่งขันยิงปืนสองแคว ชู๊ดติ้ง ครั้งที่ 2  ณ อาคารวงศ์วานิช ค่ายสมเด็จพระเอกา
ทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผลการแข่งขัน”สองแคว  ชู๊ตติ้ง  ครั้งที่ 2″ ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 และ วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558

ณ สนามยิงปืนกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

01 ปืนสั้นชาวบ้าน 25 เมตร รวมปืน (มือมาสเตอร์) คะแนน ชุดรอง

ชนะเลิศ คุณปาริชาต บูรณศรี 491

02 ปืนสั้นชาวบ้าน 25 เมตร รวมปืน (มือโปร) คะแนน ชุดรอง

ชนะเลิศ คุณเรืองศักดิ์ สุวรรณประสพ 491

รองฯอันดับ 1 คุณไตรรงค์ จันทร์โชติญาณ 480

รองฯอันดับ 2 ว่าที่ ร.ท.อุทิศ คงรอด 479

 

03 ปืนสั้นชาวบ้าน 25 เมตร รวมปืน (มือทั่วไป) คะแนน ชุดรอง

ชนะเลิศ คุณทวี กะมะโน 479

รองฯอันดับ 1 จ.ส.อ.วรกร โลกเลื่อง 467

รองฯอันดับ 2 คุณสวถัฎ ไวศยะโสภณ 463

 

04 ปืนสั้นชาวบ้าน 15 เมตร รวมปืน (มือโปร) คะแนน ชุดรอง

ชนะเลิศ คุณนรเสฏฐ์ ฉัตรรัฐพงค์ 499

รองฯอันดับ 1 คุณประจักษ์ บัวพันธ์ 495 98×5

รองฯอันดับ 2 คุณอนุชิต ยอดศรี 495 98×4

 

05 ปืนสั้นชาวบ้าน 15 เมตร รวมปืน (มือทั่วไป) คะแนน ชุดรอง

ชนะเลิศ คุณสรพัฒก์ บุณยธนะ 496

รองฯอันดับ 1 คุณทัตสร สีดานุช 493

รองฯอันดับ 2 คุณอำนวยธนัช บุบผา 478

 

06 ปืนสั้นชาวบ้าน 15 เมตร รีวอลเวอร์ (มือทั่วไป) คะแนน ชุดรอง

ชนะเลิศ จ.อ.อำนาจ ศักดิ์ดาดวง 492

รองฯอันดับ 1 คุณปกรณ์ เชื้อปรางค์ 484

รองฯอันดับ 2 คุณสุริยะ งามแสงฤทธิ์ 482

 

07 ปืนสั้นชาวบ้าน 15 เมตร (ขนาด 9 มม.) คะแนน ชุดรอง

ชนะเลิศ ผอ.ขวัญ สุกใสเมือง 485

รองฯอันดับ 1 คุณนรเสฏฐ์ ฉัตรรัฐพงค์ 479

รองฯอันดับ 2 คุณวัชรพงศ์ เกียรติชัย 465

 

08 ปืนสั้นชาวบ้าน 10 เมตร รวมปืน (มือทั่วไป) คะแนน ชุดรอง

ชนะเลิศ คุณวรชาติ จันทรโยธา 500 100×29

รองฯอันดับ 1 ผอ.ขวัญ สุกใสเมือง 500 100×9

รองฯอันดับ 2 คุณสรพัฒก์ บุณยธนะ 500 100×5

 

09 ปืนสั้นชาวบ้าน 10 เมตร รีวอลเวอร์ (มือทั่วไป) คะแนน ชุดรอง

ชนะเลิศ คุณพรศักดิ์ พูลทาสี 500

รองฯอันดับ 1 คุณสมคิด ตั้ง 498

รองฯอันดับ 2 คุณครรชิต จันทร์พิลา 493

 

10 ปืนสั้นชาวบ้าน 10 เมตร (ขนาด 9 มม.) คะแนน ชุดรอง

ชนะเลิศ ผอ.ขวัญ สุกใสเมือง 500

รองฯอันดับ 1 คุณวัชรพงศ์ เกียรติชัย 496

รองฯอันดับ 2 คุณพรเลิศ ทองวล 491

 

11 ปืนสั้นชาวบ้าน 10 เมตร รวมปืน (มือใหม่) คะแนน ชุดรอง

ชนะเลิศ คุณวนัส ทับทอง 500

รองฯอันดับ 1 คุณพีระ เลาวกุล 499

รองฯอันดับ 2 คุณมนัส เรือนเหลือ 489

 

12 ปืนสั้นชาวบ้าน 10 เมตร รีวอลเวอร์ (มือใหม่) คะแนน ชุดรอง

ชนะเลิศ คุณพีระ เลาวกุล 487

รองฯอันดับ 1 ด.ต.วราโชติ ขันนาค 480

รองฯอันดับ 2 คุณกิตติ เกิดผล 479

 

13 ปืนสั้นชาวบ้าน 10 เมตร ออโต (มือใหม่) คะแนน ชุดรอง

ชนะเลิศ คุณวนัส ทับทอง 500

รองฯอันดับ 1 คุณถิรวัฒน์ คำอุดม 492

รองฯอันดับ 2 คุณโยธิน เอี่ยมต่อม 486

 

14 ปืนสั้นชาวบ้าน 10 เมตร รวมปืน (สุภาพสตรี) คะแนน ชุดรอง

ชนะเลิศ คุณสิธาณี หว่อง 496

รองฯอันดับ 1 คุณอำพร สูตรอุดม 493

รองฯอันดับ 2 อส.ทพ.หญิง สุนิสา ปานพลอย 487

 

15 ปืนสั้นข้าราชการตำรวจ 15 เมตร รวมปืน คะแนน ชุดรอง

ชนะเลิศ ด.ต.อภิชาติ สุคนมณี 496

รองฯอันดับ 1 พ.ต.ท.เกตุชัย นาสอน 491

รองฯอันดับ 2 พ.ต.อ.พิทยา อำพันธ์มณี 486

 

16 ปืนสั้นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (พิษณุโลก) 10 เมตร รวมปืน คะแนน ชุดรอง

ชนะเลิศ พ.ต.ท.เกตุชัย นาสอน 500 100×8

รองฯอันดับ 1 จ.ส.อ.ภุชงค์ นาคำ 500

รองฯอันดับ 2 คุณปกรณ์ เชื้อปรางค์ 499

 

17 ปืนสั้นท้องถิ่นพิษณุโลก (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ส่วนท้องถิ่น) 10 เมตร รวมปืน คะแนน ชุดรอง

ชนะเลิศ คุณวศินภัทร์ วรรณคำ 491

รองฯอันดับ 1 คุณชลอ รอดสิน 435

รองฯอันดับ 2 คุณเนรมิต บัวแก้ว 154

5972 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ