ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.58  นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางวราภรณ์  กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาด  และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล  อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้ส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ นำงานในหน้าที่ออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวก โดยไม่ต้องลำบากในการเดินทางมาติดต่อกับส่วนราชการทั้งในจังหวัดและอำเภอ อีกทั้งยังเป็นการบริการประชาชนในเชิงรุก ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประชาชนในพื้นที่ กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ตลอดจนทำให้ส่วนราชการได้ลงมารับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่โดยตรง และสามารถนำปัญหาของประชาชนไปแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและยั่งยืนต่อไป 

     การออกโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในครั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษา ให้แก่ เยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบจักรยานให้กับเด็กนักเรียนที่ยากไร้ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาล  มอบพันธุ์ปลาให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมกันนี้ทางเหล่ากาชาดจังหวัดยังมอบถุงน้ำใจ และผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมโครงการอีกด้วย 

    จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมประชุมกับข้าราชการ ของอำเภอบางกระทุ่ม และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นของตำบลท่าตาล ในเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมใจกันให้ความสำคัญในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปรองดองสมานฉันท์ ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องภัยแล้ง ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นต้น ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้พบปะและให้กำลังใจแก่ส่วนราชการที่มาออกบูธให้บริการแก่ประชาชน อาทิเช่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม  ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และแจกจ่ายยาแก่ประชาชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดให้ความรู้และแนะแนวอาชีพสำหรับผู้ว่างงาน สำนักขนส่งจังหวัดให้บริการทำใบขับขี่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบพันธุ์ไม้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 ให้ความรู้ในด้านป้องกันสาธารณภัย การจำหน่ายสินค้าโอท็อป ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก  การให้บริการตัดผมฟรีจากสมาคมช่างตัดผมพิษณุโลก การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และนวดแผนโบราณ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 เป็นต้น  ซึ่งบรรยากาศการออกหน่วยให้บริการในครั้งนี้มีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการกันอย่างคึกคัก ต่างรู้สึกดีใจ ที่หน่วยงานภาครัฐมีความห่วงใยมาเยี่ยมเยือนและมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในครั้งนี้

 

3162 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ