ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่  25 ธ.ค.58  ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติไถ่ชีวิตโค -กระบือทำความดีถวายในหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เจ้าของโครงการ โดยได้มอบให้กับธนาคารโค-กระบือไทย เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าและทำให้เกษตรกรผู้ยากจนมีอาชีพเลี้ยงโค-กระบือมีรายได้ และจัดตั้งหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ บ้านหนองบัวตำบล วังน้ำขาว อำเภอด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้มีผู้ศรัทธาที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินไถ่โค-กกระบือและร่วมโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อขอเข้าร่วมกองทุนได้ที่ฝ่ายบริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลกหมายเลขโทรศัพท์ 055 – 322 694 หรือผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาท็อปแลนด์ พิษณุโลก ชื่อบัญชี 28 ปี สปข.4 ถวายในหลวง หมายเลขบัญชี 767 – 0- 2937- 5

 

5464 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ