ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 19.00 น. ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมู่ที่ 2 วัดปากพิงตะวันตก ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดการแสดง แสง เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ( Light & Sound) ตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากวินมหาราช ประจำปี 2558 โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อตระหนักและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่เกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาติไทย อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งภายในงานดังกล่าวมี พลตรี ธนา จารุวัติ รองแม่ทัพภาคที่ 3 นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน นายอำเภอเมืองพิษณุโลก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และประชาชนร่วมชมการแสดงเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแสดง แสง เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (Light & Sound) โดยใช้ชื่อตอนว่า “ยุทธภูมิบ้านปากพิง” ประกอบไปด้วย 9 องค์ ดังนี้

องค์ที่ 1 ทหารกล้าพระยาตาก

องค์ที่ 2 แผ่นดินนี้ที่เราหวงดั่งดวงใจ

องค์ที่ 3 จัดทับรับศึก

องค์ที่ 4 พระยารัตนพิมลแจ้งข่าวศึก

องค์ที่ 5 ปรึกษาพระยาจักรี

องค์ที่ 6 ชาวบ้านอาสาเตรียมเสบียง

องค์ที่ 7 พระยาจักรีขอถอนทัพ

องค์ที่ 8 ความขัดแย้งภายในของทัพพม่า

และองค์ที่ 9 ขับไล่พม่าออกจากแผ่นดิน

ซึ่งบรรยากาศในการแสดง แสง เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมการแสดงกันอย่างคึกคัก

 

4283 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ