ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูล อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดและรายงานความก้าวหน้า โครงการพิษณุโลก เมืองน่าอยู่ 2020 โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนของเทศบาลนครพิษณุโลกเข้าร่วมฟังคำบรรยาย โดยมี นายกำพง กิตติธรกุล ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จำกัดมหาชน ให้การต้อนรับ และกิจกรรมภายในงานมีพิธีมอบจักรยานให้น้องยืมเรียน  จุดจอดจักรยานจาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และมอบชุดสาธิตการผลิตไบโอแก๊ส ให้กับเทศบาลนครพิษณุโลกเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป และนักเรียนเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป

สำหรับแนวความคิดการทำงานของ คณะทำงานเมืองพิษณุโลกเมืองน่าอยู่ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท ปตท จำกัดมหาชน โดยคลังน้ำมันพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก กลุ่มงานด้านการจัดการความรู้ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก  เครือข่ายสภาเกษตรกร สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และกลุ่มเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการขับเคลื่อนที่พัฒนาเมืองภายใต้โครงการพิษณุโลกเมืองน่าอยู่ 2020 ซึ่งได้กำหนดแผนงานขับเคลื่อนโครงการปีพ.ศ. 2558 ในด้านเมืองคาร์บอนต่ำด้านครอบครัวเข้มแข็งและด้านเครือข่ายการทำงาน ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของเวทีรายงานความก้าวหน้าพิษณุโลกเมืองน่าอยู่ในครั้งนี้เพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปี 2558 ให้กับประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้รับทราบส่งผลเกิดความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อร่วมสร้างพิษณุโลกเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างสมบูรณ์แบบต่อไป

 

4989 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ