ช่วยเเชร์ จ้า .....
เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.58 พล.ต. นพพร เรือนจันทร์ ผบ.กกล.รส.พล.ร.4 พร้อมด้วย พ.อ.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง รอง ผบ.กกล.รส.พล.ร.4
เข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการประขาชน ณ แยกอินโดจีน  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมมอบสิ่งของและเครื่องดื่มบำรุงกำลังให้
กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการ โดยพล.ต. นพพร เรือนจันทร์ กล่าวว่าจังหวัดพิษณุโลกนั้น กลางวันเป็นจุดบริการประชาชน
ส่วนช่วงกลางคืนเป็นจุดตรวจจับคนที่ดื่มสุราและมีอาการมึนเมาในการขับรถขับยานพาหนะต่างๆ ก็จะดำเนินการควบคุมรถไว้ สถานะ
การณ์ในจังหวัดพิษณุโลกในขณะที่มีการเข้มงวดตรวจจับ ก็ยังปรากฏว่ามีการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ในปริมาณสูงพอสมควร คือ สิบกว่า
รายต่อคืน เมื่อคืนนที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุ 16 ราย ถึงไม่มีการเสียชีวิตก็ตาม ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง จึงในห้วงต่อไปนี้จะต้องเพิ่มมา
ตรการ เิ่มจุดตรวจมากขขขขขขึ้น เพิ่มวิธีการปฏิบัติให้มากขึ้น เพื่อป้องกันและป้องปรามนอกจากนั้นยังมีการประชาสัมพัยธ์ ในส่วนของ
เสียงตามสาย ตามชุมชนต่างๆ  จุดตรวจในถนนสายรองก็มี อำเภอต่างๆ เพิ่มจุดตรวจ เพิ่มมาตรการ สำหรับเส้นทางที่คิดว่าจะมีอันตราย
จุดรอยต่อ อำเภอวังทอง อำเภอนนนนครไทย หลังจากนั้นก็ขอให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนันช่วยกันดูแลลูกบ้าน ก็พยายามช่วยกันทุกฝ่าย  จาก
การประชุมทุกฝฝ่ายเมื่อช่วงเช้า ตำรวจ ทหาร และส่วนที่เกี่ยวข้อง จะมีการปรับปรุงแก้ไขภายในวันนี้ กรณีเมาแล้วจะขับขี่นั้นไม่อยู่ในสถานะ
ที่จะขับรถได้ จึงขอให้ยึดและควบคุมรถไว้เลย ในกรณีอย่างนี้ถือว่าอนุโรมในขั้นต้นแต่ก็ไม่ให้เป็นตัวอย่าง ในวันนี้ยืนยยยยันให้ยึดรถได้เลย
ถือว่าคนขับไม่อยู่ในสภาพที่จะขับรถได้อีกต่อไป จึงควบคุมรถไว้ส่วนคนขับรอให้หายเมาจึงจะให้เดินทางกลับบ้านได้
3682 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ