ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

   เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา นางอาทิตยา  สนประเทศ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นำบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2558  โดยมีนายนิพันธ์  บุญหลวง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงาน ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 

            นายนิพันธ์  บุญหลวง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า การจัดงานแข่งขันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2558 จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถด้านกีฬา  ทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันเรือใบประเภทโอ.เค.ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ.2510 ซึ่งต่อมาโดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันกีฬาแห่งชาติ”นอกจากนี้  ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม สร้างพลังความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ให้รู้รักสามัคคี รวมไปถึงการสร้างเสริมสุขภาพให้มีร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง

 

 

4793 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ