ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 20 ก.ค 58 ที่โรงผลิตน้ำดื่ม โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำในขณะนี้ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระอุปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงหมาดไทย ร่วมกันจัดตั้งจุดบริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน โดยใช้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในสังกัดของสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ และสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือราษฎร โดยในวันนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พร้อมด้วย กองทัพภาคที่ 3 ได้บูรณาการน้ำรถผลิตน้ำดื่มสะอาด และน้ำเพื่ออุปโภคมาแจกจ่ายชาวบ้านด้วย สำหรับศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค พระราชทาน ที่ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ช่วงเวลาปกติ ผลิตน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลวันละประมาณ 1,260 ลิตร และมีความกำลังการผลิตได้สูงสุดถึง 2,000 ลิตรต่อวัน เป็นน้ำสะอาดผ่านมาตรฐาน อย.โดยประชาชนที่ขาดแคลนน้ำสามารถนำภาชนะมาใส่น้ำไปใช้บริโภคได้

 

    ด้านนายจักริน เปลี่ยนวงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ปัจจุบันถึงแม้จะมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่บรรเทาปัญหาภัยแล้งให้คลี่คลายลงได้บ้าง แต่ยังมีบางพื้นที่ที่ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาไม่เพียงพอ ทางจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าไปให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแล้ว หากประชาชนที่เดือดร้อนขาดแคลนเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 หรือที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก  

 

2312 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ