ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.59  นายวิฑูรัช ศรีนาม รอง.ผวจ.เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิษณุโลก ผลการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2559 ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 – 1 มกราคม 2559 จังหวัดพิษณุโลกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว จำนวน 63 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 72 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย
ซึ่งในวันที่ 1 มกราคม 2559 เกิดอุบัติเหตุ 16 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 16 ราย เป็นชาย 12 คน หญิง 4 คน โดยอำเภอที่มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ อำเภอนครไทย 4 ครั้ง รองลงมา คือ อำเภอเมือง และ บางระกำ 3 ครั้ง อำเภอวังทองและอำเภอเนินมะปราง 2 ครั้ง อำเภอพรหมพิรามและอำเภอวัดโบสถ์ 1 ครั้ง อำเภอบางกระทุ่มและอำเภอชาติตระการ ยังไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ สำหรับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ สาเหตุเกิดจาก เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด ส่วนผลการดำเนินการตามมาตรการ 10 มาตรการหลัก สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 800 คน ประกอบด้วย ไม่สวมหมวกนิรภัย 192 คน มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 51 คน เมาสุรา 10 คน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 164 คน ไม่มีใบขับขี่ 197 คน ขับรถเร็วเกินกำหนด 114 คน ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 47 คน ขับรถย้อนศร 18 คน และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 7 คน

 

4886 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ