ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.58  ที่ห้อง POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายนิพันธ์  บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิษณุโลก โดยในที่ประชุมได้สรุปผลการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2559 ในช่วงระหว่างวันที่ 29ธันวาคม 2558 – 2 มกราคม 2559 จังหวัดพิษณุโลกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว จำนวน 74 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 84 ราย และมีผู้เสียชีวิต 3 ราย โดยในวันที่ 2 มกราคม 2559  เกิดอุบัติเหตุ 11 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 12 ราย เป็นชาย 9 คน หญิง 3 คน ผู้เสียชีวิต 1ราย เพศหญิง  ส่วนอำเภอที่มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ อำเภอวังทอง 5 ครั้ง อำเภอบางกระทุ่ม 2 ครั้ง อำเภอเมือง อำเภอนครไทย อำเภอบางระกำ และ อำเภอพรหมพิราม 1 ครั้ง อำเภอชาติตระการ อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอเนินมะปราง ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ในขณะที่ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ สาเหตุเกิดจาก เมาสุรา ทัศนวิสัยไม่ดี ส่วนการสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ 10 มาตรการหลัก สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 808 คน ประกอบด้วย ไม่สวมหมวกนิรภัย 189 คน มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 72 คน เมาสุรา 9 คน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 127 คน ไม่มีใบขับขี่ 165 คน ขับรถเร็วเกินกำหนด 231 คน ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 9 คน ขับรถย้อนศร 2 คน แซงในที่ขับขัน 1 คน และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 3 คน

ด้านนายนิพันธ์  บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าจากการสรุปและรายงานผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2559 ของจังหวัดพิษณุโลกในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 – 2 มกราคม 2559  ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ลงไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ทั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจรอง ของ 9 อำเภอ พบว่าบนถนนสายหลักเริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณรถเริ่มหนาแน่น ทางศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิษณุโลก จึงต้องมีการปรับแผนโดยให้มีการตั้งจุดตรวจและจุดบริการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรไปในทิศทางที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพเป็นหลัก พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และเพิ่มมาตราการเข้มในการตรวจจับและวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

4847 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ