ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.59  นางสาวพรรณี สัสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจุดตรวจและจุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ของอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยจุดแรกได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดให้บริการประชาชน ที่ตำบลบ่อทอง และได้นำดื่มและสิ่งของ ไปมอบกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน  ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ที่ประจำจุดตรวจพบว่าในขณะนี้มีปริมาณรถเพิ่มมมากขึ้นโดยเฉพาะบนเส้นทางพิษณุโลก – นครสวรรค์ เนื่องจากประชาชนต่างเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพกันแล้วส่วนเหตุการณ์ทั่วไปยังเป็นปกติ

นางสาวพรรณี สัสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันทำให้ประชาชนที่เดินทางไปประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ เดินทางกลับภูมิลำเนา รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศถือโอกาสเดินทางไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอยู่หลายแห่ง ส่งผลให้มีปริมาณการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นจากช่วงเวลาปกติหลายเท่าตัว โดยเฉพาะเส้นทางหลวงสายหลัก ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจราจรติดขัด มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงเวลาปกติ ทำให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ตลอดมา โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมรณรงค์ เพื่อให้การเกิดอุบัติเหตุลดลงกว่าในปีที่ผ่านมา

จากนั้นประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและให้บริการประชาชน ที่บริเวณแยกมหาวิทยาลัยนเรศวร และได้นำดื่มและสิ่งของ ไปมอบกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้วย ส่วนบรรยากาศการจราจรในช่วงของการเดินทางกลับบนถนนสายพิษณุโลก – นครสวรรค์ มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร  พบว่าถนนตลอดทั้งสายมีปริมาณรถยนต์เพิ่มขึ้น การติดจราจรติดขัดเป็นบางช่วง ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

 

4697 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ