ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

บ่ายวันนี้ ( 4 ม.ค.59 ) ที่ห้องรับรองกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยรองผู้ว่า ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าพบพลโทสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 เพื่ออวยพรและขอพรจากแม่ทัพภาคที่ 3 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559

พลโทสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคณะเป็นอย่างยิ่งที่มาอวยพรเนื่องในขึ้นปีใหม่ 2559 ต้องขอชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกที่บูรณากรในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้ดีจนสามารถขับเคลื่อนงานของจังหวัดให้เป็นไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานตามนโยบายรัฐบาล หรือ คสช. โดยเฉพาะงานที่ต้องมีการประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3 ได้นำเสนอให้ทาง คสช.ได้รับทราบตลอดมา และในโอกาสปีใหม่ 2559 นี้ ขอตั้งจิตอฐิฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ พุทธานุภาพของหลวงพ่อพระพุทธชินราช พระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ องค์พระพี่นางสุพรรณกัลยา บารมีปกเกล้า ปกกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และเจริญด้วยจตุรพิตรพรชัย เจริญในหน้าที่การงาน คิดหวังสิ่งใดสมปราถนาทุกประการ

 

4639 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ