ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางวราภรณ์  กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเดินทางไปยังกุฏิพระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  เพื่อนมัสการและขอพรจาก พระธรรมเสนานุวัตร  เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2559

ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตา จากพระธรรมเสนานุวัตร ให้ข้อคิดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และให้นำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดเป็นสิริมงคลเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ พร้อมกับได้ประทานพรให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายกเหล่ากาชาด และคณะ ได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีความเจริญในหน้าที่ มีกำลังใจในการทำงาน ที่จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ และพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้ประสบผลสำเร็จ อย่างยั่งยืนสืบไป

 

 

5679 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ