ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.59  ที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวิทูรัช  ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดยในที่ประชุมได้มีการสรุปผลการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2559 ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 – 3 มกราคม 2559 ดังนี้ จังหวัดพิษณุโลกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว จำนวน 88  ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 98 คน เป็นชาย 64  คน เป็นหญิง 34 คน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย เป็นชาย 2 ราย หญิง 2 ราย โดยอำเภอเมืองพิษณุโลก เกิดอุบัติเหตุ 26  ครั้ง รองลงมาคืออำเภอวังทอง 18 ครั้ง อำเภอนครไทย 16 ครั้ง อำเภอบางระกำ 7 ครั้ง อำเภอพรหมพิราม 7 ครั้ง อำเภอเนินมะปราง 6 ครั้ง อำเภอบางกระทุ่ม 4 ครั้ง อำเภอชาติตระการ 2 ครั้ง และอำเภอวัดโบสถ์ 2 ครั้ง ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ สาเหตุเกิดจาก เมาสุรา ทัศนวิสัยไม่ดี ส่วนผลการดำเนินการตามมาตรการ 10 มาตรการหลัก สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 6,624 คน ประกอบด้วย ไม่สวมหมวกนิรภัย 1,433 คน มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 466 คน เมาสุรา99 คน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 1,207 คน ไม่มีใบขับขี่ 1,339 คน ขับรถเร็วเกินกำหนด 1,495 คน ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร363 คน ขับรถย้อนศร 95 คน แซงในที่ขับขัน 1 คน และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 126 คน

ส่วนภาพรวมทั่วประเทศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2559 มีจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 2,753 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 2,855 ราย ผู้เสียชีวิต 292 ราย จังหวัดที่มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ มากที่สุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ 108 ครั้ง รองลงมาจังหวัดนครศรีธรรมราช 83 ครั้ง และจังหวัดที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 12 ราย รองลงมา คือ จังหวัดนครสวรรค์ 11 ราย

 

 

 

4177 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ