ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้อำนายการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการและประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ปี 2559 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเปิดโอกาสให้มาการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งในปีที่ผ่านมาโครงการ ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ในปี 2559 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดการประกวดโครงการ ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในปี 2559 ขึ้น โดยแบ่งการประกวดออกเป็น  3 ประเภท คือ

  1. ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของให้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้  โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ( ปวช. )

2.ประเภทเครื่องแต่งการจากวัสดุเหลือใช้ ในระดับประชาชนทั่วไป

3.ประเภทสิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นถังขยะ ในระดับประชาชนทั่วไป

ดังนั้นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานพร้อมรายละเอียดผลงาน ตามโครงการและกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ปี 2559 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก  เลขที่ 99/9 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้สามารถดาวโหลดจากเว็บไซต์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก http://phitsanulok.mnre.go.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055 – 322649 ในวันและเวลาราชการ

 

6110 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ