ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.59 ที่ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ภายในพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก นำโดยอาจารย์ขวัญทอง  สอนศิริ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับ ซึ่งการเยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ของคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลกในครั้งนี้เป็นการพานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาทัศนศึกษา เกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเมืองพิษณุโลกในอดีต

สำหรับศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ ตามแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยกองทัพภาคที่ 3 กรมศิลปากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ได้พร้อมใจกันเข้าร่วมดำเนินงานจัดสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 เพื่อให้พระราชวังจันทน์ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  แสดงถึงความสำคัญและความรุ่งเรืองอันยาวนานของชาติไทย  ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์  ก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารชั้นเดียวเชื่อมต่อถึงกัน  สถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยประยุกต์ ประกอบด้วย ส่วนบริการนักท่องเที่ยว สำนักงาน  ห้องประชุม และ ห้องจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยจะเปิดให้ประชาชนที่สนใจประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกได้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นหยุดเสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.

 

5203 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ