ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 9 ม.ค.58  ที่บริเวณยิมเนเซียม 2500 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้นภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานและอ่านสารวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559ของนายกรัฐมนตรี โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.พิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผู้ปกครองและเด็กเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง และได้มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา ตลอดจนเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ต่อสาธารณชนและให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไป ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหารจากกองทัพภาคที่ 3 การแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชน การออกซุ้มนิทรรศการ เกมการละเล่น การตอบปัญหาชิงของรางวัล จากหน่วยงานต่างๆ มีเครื่องเล่นสวนสนุกให้เด็กๆ ได้เล่นฟรี มีอาหาร น้ำดื่ม ไอศกรีม ขนม ให้เด็กได้รับประทาน และมีของรางวัล เครื่องเขียน กระเป๋าผ้า พจนานุกรมภาษาอาเซียนและรถจักรยานกว่า 100 คัน รวมทั้งตอบปัญหาชิงของรางวัลอีกกว่า 10,000ชิ้น นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันฟุตบอล 7 คน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยอบอุ่นและสนุกสนานมีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมงานวันเด็กกันอย่างคึกคัก

 

4348 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ