ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 9 ม.ค.59  ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็ก ประจำปี 2559 ซึ่งงานวันเด็กดังกล่าวสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้รู้จักใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อันจะนำเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองและจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมประเทศชาติในอนาคต ซึ่ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ว่า “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ในครั้งนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก มุ่งเน้นการให้ความรู้เสริมสร้างการกล้าแสดงออกของเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมการละเล่นที่สนุกสนาน การแสดงจากโรงเรียนต่าง ๆ มากมาย กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปลูกป่าในใจคน การจัดนิทรรศการภายใต้กลิ่นไอความเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควบคู่กับการแจกของเราควบคู่กับการแจกของขวัญของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ยังได้จัดการถ่ายทอดสดกิจกรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกและถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก อีกด้วย

 

3929 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ