ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.59  ที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครพิษณุโลก นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559  ซึ่งทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น มีเด็กๆเข้าร่วมงานมารับแจกของขสัญของรางวัลเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์  ก่อให้เกิดความภูมิใจ  มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อสังคม ปลูกจิตสำนึกให้มีความรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และตระหนักถึงการเป็นเยาวชนที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเองและเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาประเทศต่อไป

โดยบริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และผู้มีเกียรติ  มอบของขวัญของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชน     การแสดงของโรงเรียนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน     การแสดงของโรงเรียนสังกัดเทศบาล      และโรงเรียนต่างๆ  มีสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่มาให้เด็กๆได้เล่นอย่างสนุกสนาน เช่น รถไฟ สไลด์เดอร์ ม้าหมุน บ้านบอล ฯลฯ  มีการเล่นเกมส์และการตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงยุทธโทปกรณ์ทางทหาร รถถัง รถปืนกล เอ็ม 60 จากกองทัพภาคที่ 3 การจัดแสดงรถดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครพิษณุโลกพร้อมสาธิต และมีการจัดซุ้มอาหารจากชุมชนต่างๆ และองค์กรเอกชนร่วมแจกอาหารและเครื่องดื่มให้กับเด็กๆและผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมงานทุกคน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีเด็กๆและผู้ปกครองร่วมงานกว่า 1,000 คน

 

3697 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ