ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 58 พลโทสาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานมอบทุนการศึกษา
ประจำปี 2558 ให้กับบุตรของกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้น
ตรงกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสดาจารย์ระเบียบ พิธรัตน์ ประธาน
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ณ ห้องประชุมคชรัตน์ 2 กองบัญชาการกอง
ทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก


ด้วย กองทัพภาคที่ 3 กระทำพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558 ให้กับบุตรกำลังพลสังกัด
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3,และหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ 3, โรงพยาบาลค่าย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมม , ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3, กองพัน
ทหารสื่อสารที่ 23, กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 (ประตูผา)และกองร้อยกองบัญชาการ กองทัพ
ภาคที่ 3 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัวโดยมอบทุนการศึกษาตั้ง
แต่ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี จำนวน 341 ราย

 

1947 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ