ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 มกราคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก สร้างเครือข่ายผู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีอาสาสมัครชุมชน จาก 5 อำเภอ ประกอบไปด้วย ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม และตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง เพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตา ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ในการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ 5 อำเภอในช่วงหน้าแล้ง เฝ้าระวังการบุกรุกจุดไฟเผาป่า ซื้อขายที่ดินของรัฐ และการกระทำผิดอื่นๆ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ในช่วงตั้งแต่เดือน มกราคม –เดือนเมษายน ภาคเหนือมักจะประสบปัญหาหมอกควันจากไฟป่า ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศ ทำลายระบบทางเดินหายใจของประชาชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องช่วยกันดูแล อนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ และป่าไม้ให้คงอยู่ต่อไป พร้อมกับฝากอาสาสมัครทุกท่าน ได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้เป็นหลักใจ ในการดำรงชีวิตแบบพออยู่ พอกิน ไม่บุกรุกทำลายป่าให้เสื่อมโทรมมากไปกว่านี้

 

2454 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ