ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.59  ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชมชนจังหวัดพิษณุโลก นายณเรศ  กิตติวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัด (มหาชน) ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับโครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน เพื่อจำหน่ายสินค้าจังหวัด สินค้า OTOP รวมทั้งให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด และมอบหมายให้จังหวัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนพิจารณาคัดเลือก ผู้จำหน่ายสินค้า OTOP ในร้านค้าประชารัฐ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการร้านค้าประชารัฐ จำนวน 2 แห่ง คือ 1.บจ.พิษณุโลกนครปิโตรเลียม เลขที่ 100/2  หมู่ 4 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 2. ปตท.ช่างพินิจปิโตรเลียม เลขที่ 83/1 หมู่ 11 บ้านคลองเมม ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

 

3419 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ