ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในโอกาสวาระ อันยิ่งใหญ่ของชาวพิษณุโลก และคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งเปี่ยมล้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ-พระนเรศวรมหาราช อัครมหาวีรบุรุษ ผู้ดำรงความเป็นไทยในอดีตกาล ทรงอุทิศพระองค์กอบกู้เอกราช ปกป้องรักษาบ้านเมือง ให้ปวงประชาราษฎร์ร่มเย็น จนประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้อย่างน่าภาคภูมิใจ จังหวัดพิษณุโลก จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการแสดงแสง เสียง ละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ส่งเสริมด้านการศึกษาพระราชประวัติและวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดจนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชนชาวไทย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก สำหรับการแสดง แสง เสียง ละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชุด “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” ในครั้งนี้ มีทั้งหมด 9 องก์ ประกอบด้วย องก์ 1 ศรัทธาพระบารมี สดุดีมหาราชชาตินักสู้ องก์ 2 ประสูติกาลหน่อนรา จอมราชันย์แห่งแผ่นดิน องก์ 3 วิปโยคแห่งนัครา องก์ 4 อย่าหมิ่นเลือดกษัตริย์ องก์ 5 วีรกรรมสถิตหล้า ทั่วธานี องก์ 6พระแสงดาบคาบค่าย นำชัยเหนือศัตรู องก์ 7 ดาวพร่างพรู สถิตฟ้าจารึกดิน องก์ 8 ยุทธหัตถีเรืองธรณิน ลือระบิลพระมหาวีรกรรม องก์ 9 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จอมราชันย์คู่แผ่นดิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมการแสดงแสง เสียง ละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชุด “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2559 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 17–19 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก โดยพร้อมเพรียงกัน

 

3160 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ