ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.58 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระเบียบ พิธรัตน์ ประธานแม่บ้านทหารบก
กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบทุนยังชีพโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ของกำลังพลกองทัพบก โครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ของกำลังพลกองทัพบกและทุน
การศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรของกำลังพลกองทัพบก ประจำปี 2558 ให้กับกำลังพลและ
ครอบครัวสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ณ.ห้อง 101 สโมสรบังเทิงทัพ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3
ครั้งนี้ ได้แบ่งเป็นสำหรับทุนยังชีพโครงการ ห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 102 ราย
รายละ 5,000 บาท ทุนโครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ ทุพพล กำลังพลกองทัพบก จำนวน 14 ราย ราย
ละ 5,000 บาท และทุนระดับปริญญาตรี จำนวน 9 ราย รายละ 5,000 บาท

2174 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ