ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.59  ที่ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยพลตรีนพพร  เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ร่วมกันประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2559 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกและผู้แทนของบริษัท อีโคเวสท์ แมนเนจเม้น จำกัด เข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกผู้แทนของบริษัท อีโคเวสท์ แมนเนจเม้น จำกัด ถึงความคืบหน้าในการจัดหาสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ หลังจากทางบริษัทได้มีการลงนาม MOU โครงการกำจัดขยะมูลฝอยกับจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากลงนามแล้วทางบริษัท อีโคเวสท์ แมนเนจเม้น จำกัด จะต้องลงพื้นที่ไปจัดหาสถานที่ในการในการก่อสร้างโรงงานภายในเวลา 30 วันนับจากการลงนามและขณะนี้เลยกำหนดเวลา มาแล้วถึง 60 วันที่ทางบริษัทจะต้องมารายผลการจัดหาสถานที่ดังกล่าวให้จังหวัดทราบ ซึ่งผู้แทนของบริษัท อีโคเวสท์ แมนเนจเม้น ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้เร่งทำการหาสถานที่ที่จะก่อสร้างโรงงานขยะอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ซึ่งขณะนี้ได้มีการลงไปดูสถานที่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ของอำเภอพรหมพิราม และอำเภอวังทอง แต่เนื่องจากติดปัญหาในบางประการ จึงยังไม่สามารถที่จะกำหนดสถานที่ที่จะก่อสร้างได้ในขณะนี้ จึงขอให้จังหวัดเลื่อนเวลาออกไปอีก 30 วัน เพื่อให้ทางบริษัทได้เข้าไปดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทางจังหวัดได้ทราบต่อไป

ด้านนายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ โดยให้จังหวัดขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวแม้จะมีปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ แต่คณะกรรมการก็ได้ร่วมกันขับเคลื่อนในเรื่องปัญหาขยะเพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการขยะของจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งขณะนี้จังหวัดพิษณุโลกมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้องจำนวน 3 แห่งจาก 22 แห่ง โดยในส่วนที่เหลือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องและมีการร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ คณะกรรมการจึงต้องมีการจัดตั้งคณะทำงานนำโดยผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ลงไปสำรวจเพื่อให้เกิดความถูกต้องโดยในขั้นแรกจะลงไปแก้ไขการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ เพื่อให้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆต่อไป

 

3382 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ