ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

บ่ายวันที่ 14 ม.ค.59  นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย พลตรี นพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 นายมานพ สายอุ่นใจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม่ที่ 4 และนายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ขึ้นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ขึ้นบินสำรวจสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในเขต อำเภอเมืองพิษณุโลก วังทอง วัดโบสถ์ นครไทย โดยได้บินสำรวจพื้นที่สวนยางที่ถูกยึดตามยุทธการทวงคืนผืนป่า โดยมีการตัดโค่นต้นยางพาราในพื้นที่ 1,000 ไร่เมื่อปี 2558 และในปีนี้ ป่าไม้ได้เตรียมฟื้นฟูสภาพป่ากลับมา

จากนั้น ได้บินสำรวจสถานการณ์ไฟป่าในเขตอ.วังทอง อ.วัดโบสถ์  บริเวณเหนือป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายและฝั่งขวา รวมถึงพื้นที่อุทยานป่าเจ็ดแคว ที่อยู่เหนือเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เบื้องต้นพบว่า เกิดไฟป่าเป็นจุดๆ รวมแล้ว 10 จุด จึงได้ทำการบันทึกพิกัด เพื่อนำไปประเมินและวางแผน ให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปควบคุมไฟป่าทันที  ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะได้เดินทางมาที่บริเวณที่ สวนรุกชาติ สกุโณทยาน ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัคร นักเรียน ทหารและเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ทำแนวกันไฟความกว้างอย่างน้อย 8 เมตร ตลอดริมแนวถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 บริเวณด้านหน้า สวนรุกขชาติ สกุโณทยาน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก ขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลกนั้น สถานการณ์ใกล้เคียงกับหลังจากหมดฤดูฝนปี 2558 ที่ผ่านมา ขณะนี้มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 374 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 40 % ของปริมาณน้ำของความจุเขื่อน จากแผนการระบายน้ำของชลประทาน จะระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์และอุปโภคบริโภคเท่านั้น จะสามารถบริหารจัดการน้ำได้เพียงพอไปจนถึงต้นฤดูฝน2559

นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ระบุว่า หลังจากสำรวจพบไฟป่าดังกล่าว จะสั่งการให้ผู้นำชุมชนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวเข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ให้ช่วยกัน ลดการเผาป่า หรือหยุดเผาอย่างสิ้นเชิง เพื่อไม่ให้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ของจังหวัดพิษณุโลก เกิดวิกฤตเหมือนกับ 9 จังหวัดภาคเหนือในหลายๆปีที่ผ่านมา เพราะจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ บรรยากาศการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชน

 

5235 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ