ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันที่ 14 ม.ค.59  ที่ห้องประชุมคชรัตน์ 1 กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท วีรชัย อินทุโสภณ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมด้วยคณะนายทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เข้ารับฟังบรรสรุปแผนการเรียกพล เพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2559 ของกองทัพภาคที่ 3 และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งตอบข้อซักถามของหน่วยปฏิบัติ โดยมี พลตรี ธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆของกองทัพภาคที่ 3 เข้ารับฟังการชี้แจง

โดยผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้มอบนโยบายการปฏิบัติตามแผนการเรียกพลฯ ให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการพบปะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจงานของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหน้าจำนวน 4 กิจงาน ได้แก่ งานกำลังพลสำรอง งานนักศึกษาวิชาทหาร งานสัสดี และงานอาสารักษาดินแดนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้มอบแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกิจงานโดยเน้นย้ำในเรื่องการดำเนินกิจกรรม “รด.จิตอาสา”ซึ่งเป็นการนำนักศึกษาวิชาทหารมาช่วยงานมวลชนต่อไป

5863 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ