ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 58 เวลา 10.00 น.อ.ฐากรู นาครทรรพ ผบ.กองบิน 46 และบรรเทาสาธารณะภัย กองกิจการพลเรือน กองบิน 46 พร้อมคณะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพอากาศน. ณ. ร.ร.บ้านน้ำทองน้อย ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ทางชาวบ้านเขตตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ได้ประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหล จึงได้นำแผนโซล่าเซล(ชนิดไฟ DC ) จำนวน 2 แผ่นเพื่อทำการติดตั้งเพื่อการใช้ไฟอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์ร่วมกัน ในการจ่ายกระแสไฟในการปั๊มน้ำ โดยอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 


ทั้งนี้การติดตั้งดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ ของโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย ซึ่งเป็นประปาหมู่บ้านใช้จ่ายระบบน้ำประปาทั้ง 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10 ในเขตตำบลบ้านดง ใช้ถังความจุน้ำ 5000 – 7000 ลิตร โดยการรับผิดชอบของ อบต.บ้านดง เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ บริโภค ต่อไปโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน ระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน ครู อาจารย์ บุคลากร ทั้งสิน 12 คน บริการจัดการโดย สุทิพย์ สุราษฏร์มณี ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย
จากนั้นเวลา 13.00 น. ได้เดินทางติดตั้งแผนโซล่าเซลให้กับทาง โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงวิทยา ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

2228 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ