ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา  ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เรือนแพ หมู่ที่ 9 บ้านคลองหนองเหล็ก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสะอาด ปราศจากวัชพืช” จัดโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

โดยมี นายธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ กล่าวให้การต้อนรับ ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสะอาด ปราศจากวัชพืช โดยการขุดลอกวัชพืชในลำห้วย หนอง คลอง บึง เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย สามารถกักเก็บน้ำสะสมไว้ในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและสนับสนุนให้ประชาชนนำวัชพืชมาใช้ประโยชน์ เช่น เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ ทำปุ๋ย ทำเครื่องจักรสานหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติให้สวยงามคงอยู่ตลอดไป ภายในงานมี ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง และ นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมาชิก อบต.ท่าโพธิ์ และผู้นำท้องที่-ผู้นำท้องถิ่นในตำบลท่าโพธิ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมกันนี้ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ขับรถแบ็คโฮตักผักตบชวาที่ขึ้นทับถมกันอย่างหนาแน่นเต็มลำคลองจนส่งกลิ่นเน่าเหม็นและกีดขวางทางเส้นทางน้ำ

สำหรับคลองหนองเหล็ก รับปริมาณน้ำมาจากเขตพื้นที่ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ มายังตำบลท่าทอง และตำบลท่าโพธิ์ ก่อนจะส่งต่อไปยังคลอง DR.15.8. ลงแม่น้ำน่านบริเวณประตูเปิด-ปิดน้ำตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก นับเป็นแหล่งน้ำที่มีสำคัญสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรเป็นหลัก สำหรับในปีงบประมาณ 2559 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก รวม 5 อำเภอ จำนวน 19 โครงการ พื้นที่ดำเนินการ 680 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 7 โครงการ พื้นที่ 179 ไร่ อำเภอวังทอง จำนวน 4โครงการ พื้นที่ 113 ไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 4 โครงการ พื้นที่ 266 ไร่ อำเภอ

พรหมพิราม จำนวน 3 โครงการ พื้นที่ 93 ไร่ และอำเภอบางระกำ จำนวน 1 โครงการ พื้นที่ 29 ไร่ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีประชากรได้รับผลประโยชน์จำนวนมากกว่า 26,260 คน และมีพื้นที่ทำการเกษตรได้รับผลประโยชน์จำนวนมากกว่า19,040 ไร่

 

3447 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ