ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย พร้อมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัด กอ.รมน. จังหวัด และคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม  2558

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด และคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2558โดยในที่ประชุมคณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงระยะที่ผ่านมา ดังนี้ ด้านการแก้ไขปัญหาเสพติด ซึ่งจากรายงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ในห้วงระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม  2558 ของตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก มีการจับกุมยาเสพติดให้โทษ จำนวน 105 ราย ได้ผู้ต้องหา 120 คน ของกลางยาบ้า 3,026  เม็ด กัญชาแห้ง 56.43 กรัม  กัญชาสด 300 กรัม กระท่อม 4,000 กรัม ส่วนเรือนจำกลางพิษณุโลก รายงานสถิติผู้ต้องขังในเรือนจำ ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2558 มีผู้ต้องขังที่กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดจำนวนทั้งสิ้น 1,707 คน เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก มีผู้ต้องขังที่กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดจำนวนทั้งสิ้น 2,087คน และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก มีผู้ต้องขังที่กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด จำนวนทั้งสิ้น 961 คน ส่วนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จากรายงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ในช่วงระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2558 พบว่า มีจำนวนคดีเกี่ยวกับการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ในพื้นที่ จำนวน 31 คดี จับกุมผู้กระทำผิดได้ 2 คน ของกลางเป็นไม้สักจำนวน 3 ท่อน ไม้กระยาเลย จำนวน 23 ท่อน16 แผ่น ยึดอุปกรณ์การกระทำผิดได้ 14 รายการ พื้นที่ถูกบุกรุกจำนวน 8,995 ไร่เศษ

   พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตำบลสมอแขเกี่ยวกับกรณีที่มีการออกมาคัดค้านการสร้างโรงงานขยะ เพราะไม่ต้องการให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเดือดร้อน นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบถึงกรณีที่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดพิษณุโลก มีมติกำหนดให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนถนนช่วงห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัลพลาซ่าถึงสี่แยกอินโดจีน ว่าเป็นการรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนเท่านั้นไม่มีผลต่อการบังคับใช้ในทางกฎหมายแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือเทศบาลนครพิษณุโลกในการตรวจสอบทางระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกเนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

2444 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ