ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ที่บ้านเลขที่ 350 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตาเปรี้ยว ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบบ้านรวมน้ำใจให้นักเรียน โดยมี ดร.กิตติพงศ์  พิพัฒน์ศิวพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 นายอำเภอพรหมพิราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ภาครัฐและเอกชน ร่วมในพิธีมอบบ้านรวมน้ำใจหลังดังกล่าว

สำหรับโครงการบ้านรวมน้ำใจ“คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมกับโรงเรียนดงประคำพิทยาคม จัดทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 88 พรรษา เป็นโครงการต่อยอดจากกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยสำรวจนักเรียนที่มีความประพฤติดี ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือมีแต่ไม่มั่นคงถาวร ผู้ปกครองนักเรียนฐานะยากจน มีรายได้น้อย ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างบ้านให้นักเรียน จำนวน 1 หลัง จากการพิจารณาคุณสมบัติร่วมกัน เห็นชอบสร้างบ้านให้ ด.ญ.สุภาวดี สอนคล้า ชั้น ม.1 และ ด.ญ.อโรชา สอนคล้า ชั้น ม.3 เป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกัน ที่ทั้ง 2 คนเรียนอยู่ที่โรงเรียนดงประคำพิทยาคม

โดยได้ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ร่วมสร้างบ้านให้นักเรียน คิดเป็นมูลค่า รวมทั้งสิ้น 138,210 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยสิบบาทถ้วน).

 

2209 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ