ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 20 ม.ค.59 ที่ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพัลลภ  ลิ่มสกุล ผู้จัดการกิจการสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) พร้อมด้วยนางสุธาสินี พวงกลิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โครงการ เอส 1 ร่วมประชุมปรึกษาหารือ กับนางสาวพรรณี  สัสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน ของจังหวัดพิษณุโลก ในการเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาปตท.สผ. – ส่วนราชการ – สื่อมวลชน 3 จังหวัด ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐเอกชน และสื่อสารมวลชนท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และสร้างจิตสำนึกในความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

สำหรับการแข่งขันกีฬากระชับสัมพันธ์ในครั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลกได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยในเบื้องต้นที่ประชุมได้กำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และได้กำหนดชนิดกีฬาที่จะใช้แข่งขันไว้หลากหลายชนิดกีฬา อาทิ ฟุตซอล เปตอง ปาเป้า และกีฬามหาสนุก นอกจากนี้ ในภาคค่ำ ยังได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์การประกวดร้องเพลง การแสดงของสื่อมวลชน และพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬา และถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุดให้กับจังหวัดที่ชนะเลิศในกีฬาแต่ละประเภทอีกด้วย

 

3645 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ