ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 19.30 น. เวทีกลางสวนชมน่าน อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการเปิดงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติครั้งที่ 4 โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายธมนิฎฐ์ ชาญจรัสพงศ์ กรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการสถาบันดนตรีคนตาบอด ผู้แทนนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานและให้การต้อนรับ
ตามที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยคนตาบอด ได้ดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในทุกๆด้าน เพื่อให้คนตาบอดมีคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกับคนในสังคม สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักดนตรีตาบอดเป็นภารกิจหนึ่งที่สมาคมได้ดำเนินการด้วยเช่นกันสมาคมริเริ่มให้มีการจัดงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติครั้งที่ 1 ขึ้นในปี 2555 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานประชุมสหภาพคนตาบอดโลกครั้งที่ 8 และได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี คอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้รวบรวมนักร้องและนักดนตรีตาบอดที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ ตามโครงการจากถนนสู่ดวงดาวซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับ การร่วมมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งค่ายเพลงชั้นนำของไทยได้แก่บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น บริษัท อาเอส มหาชน จำกัด และบริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่มหาชน จำกัด ในการแก้ไขปัญหาตามนโยบายการควบคุมขอทานของรัฐบาลซึ่งนักร้องนักดนตรีตาบอดหรือศิลปินไม้เท้าขาวเหล่านี้เดิมถูกเรียกว่า วณิพกพวกเขาไม่ใช่ขอทานแต่เป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถและรักในเสียงดนตรีประกอบอาชีพโดยใช้ความสามารถทางดนตรีเช่นเดียวกับศิลปินทั่วไปเวทีนี้จึงเป็นโอกาสให้ศิลปินไม้เท้าขาวที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ จาก 3 วิธีที่ผ่านมาได้แก่กรุงเทพฯ นครพนม และเชียงใหม่ได้แสดงพลังสร้างสรรค์และความสามารถอย่างเต็มที่รวมทั้งใช้เวทีนี้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางการแสดงดนตรีให้กับผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ จากถนนสู่ดวงดาว เวทีพิษณุโลกทั้งหมดจำนวน 100 คน
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ 

2582 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ