ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4, ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอพรหมพิราม , พันโทณัฐพงษ์ เสาวยงค์ ผบ.ป.พัน.104, นายพงษ์เทพ รัตนธาดา รองผู้จัดการ ธกส. , หัวหน้าส่วนราชการ , กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านตำบลทับยายเชียง และราษฎร ร่วมพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำขนาดกลางให้กับชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัย, ภัยแล้ง และภัยภิบัติอื่นๆ เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า และสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงของการเลื่อนไถลของหน้าดิน รวมถึงชะลอการไหลกระแสน้ำ พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชน ในพื้นที่ ต.ทับยายเชียง ซึ่งมีพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และเสนอแนะแนวทางการกักเก็บน้ำเพื่อใช้อุปโภค บริโภค สัตว์เลี้ยงและแนวทางการแแก้ไขปัญหา ภาคการเกษตร (8 มาตรการหลัก) ณ บ้านไทรงาม หมู่1 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม และ จังหวัดพิษณุโลก

6247 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ