ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมือวันที่ 21 มกราคม 2559 นางสาววารินทร์ พันละบุตร เจ้าหน้าที่ประจำโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก กรมป่าไม้ เก็บกระเป๋าเงินได้บริเวณบ้านน้ำโจน ม.4 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก จึงได้ตรวจสอบในกระเป๋า พบเงินสดจำนวน 48,000 บาท ไม่พบหลักฐานของเจ้าของแต่อย่างใดซึ่งโดยทั่วไปในสังคมปัจจุบัน คงยากที่เจ้าของเงินจะได้คืน แต่เธอผู้นี้ไม่เก็บไว้ครอบครอง เธอได้ทำการประสานเจ้าหน้าที่ ส.อบต. เพื่อประกาศหาเจ้าของกระเป๋าเงินดังกล่าว ต่อมาได้มีนายฟู สมเฉลา ชาวบ้านบ้านน้ำโจน มาแสดงความเป็นเจ้าของ จึงได้ทำการมอบเงิน จำนวน 48,000 บาท ให้กับนายฟู สมเฉลา ไปเป็นที่เรียบร้อย คุณลุงถึงกับน้ำตาคลอ กล่าวขอบคุณน.ส.วารินทร์ และมอบเงินให้เป็นการตอบแทนความดี จำนวน 3,000 บาท ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สจป.ที่4 สาขาพิษณุโลกหน่วยงานฯ ได้แสดงความชื่นชมเเละภาคภูมิใจเเทนหน่วยงานกรมป่าไม้ที่มี จนท.ที่ซื่อสัตย์พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อตรง สร้างชื่อเสียงเเละภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมป่าไม้ สมเป็น จนท.ส่วนโครงการัพระราชดำริและกิจการพิเศษ สปจ.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก่้ เพื่อถวายงานฯ ทุกพระองค์ต่อไป สำนักข่าว ที่นี่เมืองสองแควขอชื่นชม เธอให้เป็น ” คนดีศรีสองแคว” และคงความดีเช่นนี้่ตลอดไป

CR./ฝ่ายสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กรมป่าไม้

 

5626 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ