ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559  ที่ผ่านมา ที่ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลตรี เลอเกียรติ สุนทรเกส รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ พลโท จิระพันธ์ มาลีแก้ว รองเสนาธิการทหารบก/ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวโดยสรุปว่า จังหวัดพิษณุโลก มีผู้มาร้องต่อศูนย์ดำรงธรรม มากกว่า 1,000 เรื่อง และสามารถไกล่เกลี่ย จนจบคดีไปแล้วกว่า 600 เรื่อง โดยบางเรื่อง ต้องใช้เวลานานในการดำเนินการ อย่างเรื่องการบุกรุกป่า และที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชน แต่ทางจังหวัด ก็ได้ขอความร่วมมือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละพื้นที่ ให้ช่วยในการรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนในเบื้องต้น ลดความคิดต่าง ไม่ให้เกิดความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน ต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน

 

5368 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ