ช่วยเเชร์ จ้า .....

ทธนกฤติ สุขเกิด ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 9 พร้อมด้วยนายนรินทร์  วัฒนะกุลชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอรัญญิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำกำลังทหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเร่งกำจัดผักตบชวา และทำความสะอาด คลองโคกช้าง โดยใช้เครื่องจักรตัดกำจัดผักตบชวา เพื่อเป็นปุ๋ย ทั้งนี้เป็นนโยบายรัฐบาล และ คสช.ที่สั่งการทหารในพื้นที่กำจัดพืชโตเร็วและเป็นอุปสรรค ปิดกั้นทางเดินทางการไหลของน้ำ และมีน้ำสะอาด บรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยทหารดำเนินการขุดตักผักตบชวา คลองสาธารณะคลองโคกช้าง เป็นไปด้วยความลำบากเนื่องจากเต็มไปด้วยผักตบชวา

ด้านพันโทธนกฤติ สุขเกิด ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 9 กล่าวว่า เพื่อบรรเทาภัยแล้งปีนี้ ตามแผนกองพลทหารราบที่4 กองทัพภาคที่ 3 ที่สั่งการให้ทหารในพื้นที่ เปิดทางน้ำ ปล่อยให้น้ำไหลสะดวก มีแหล่งน้ำที่สะอาด จึงสั่งการทหาร ม.พัน 9 และนักศึกษาวิชาทหารร่วมกันพัฒนาคลองโคกช้าง โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก และอีกหลายหน่วยงาน ทั้งนี้เศษผักตบ จะนำไปทำปุ๋ยต่อไป

 

3121 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ