ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่  26 ม.ค.59  ที่ลานกิจกรรมสุสานเขาฟ้า อ.วังทอง จ.พิษณุโลก หน่วยกู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถาน ได้ร่วมกับ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อ.บางระกำ นำนักเรียน กว่า 70 คน เข้าค่ายฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น โดยใช้ชื่อว่า “เยาวชน หัวใจอาสา” รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสา มีความเสียสละต่อส่วนรวม อีกทั้งเพื่อเป็นการให้นักเรียนมีทักษะชีวิตเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยทั้งผู้ให้การช่วยเหลือและผู้รับการช่วยเหลือ สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ใช้เวลาในการฝึกอบรม 2 วัน 1 คืน โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎีจำนวน 1 วัน และภาคปฏิบัติ ที่นักเรียนต้องแบ่งกลุ่มลงมือปฏิบัติจริงอีก 1 วัน ไม่ว่าจะเป็นการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้อุปกรณ์ใกล้ตัว การทำ CPR การช่วยเหลือคนกำลังจะจมน้ำ เป็นต้น ซึ่งสร้างความสนุกสนา และความสามัคคีให้กับนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก

 

2904 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ