ช่วยเเชร์ จ้า .....

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/ประธานโครงการพัฒนากีฬากองทัพบก และคณะตรวจที่พักนักกีฬาสำหรับใชในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 ณ ห้องคชรัตน์ 1 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท ไสว พลากร ทีปรึกษากองทัพภาคที 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที 3 ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภาระกิจตรวจสนามกีฬาและบ้านพักนักกีฬา  เพือให้เกิดความพร้อมและสมบูรณ์แบบ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป การดำเนินการจัดการเตรียมสนามแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559

 

3853 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ