ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

ธ.ก.ส.พิษณุโลก จัดกิจกรรมจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค มอบโชคให้กับลูกค้าผู้ฝากเงิน
กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคในเขตจังหวัดพิษณุโลก ณ ศูนย์ประสานแผนอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีลูกค้า ธ.ก.ส.เข้าร่วมงานเกือบ 1,000 คน

เมื่อวันที่  22 ก.ค.58 นายศรายุทธ  ยิ้มยวน  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภาคเหนือตอนล่าง กล่าวว่า
วันนี้ ธ.ก.ส. ได้มีการจับรางวัลมอบโชคให้แก่ลูกค้าที่ออมเงินในโครงการออมทรัพย์ทวีโชค โดยมีเกษตร
กรลุกค้าฝากเงินกับโครงการ จำนวน 75,645 ราย ยอดเงิน  2,058 ล้านบาท  ซึ่งที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้มีการ
ส่งเสริมการออมให้กับประชาชน มาเป็นเวลานานในรูปแบบต่างๆ อาทิ สลากออมทรัพย์ทวีสิน เงินฝากดอก
เบี้ยทันใจ และเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ซึ่งในแต่ละปี   จะมีการจับฉลากจากหางบัตร โดยมอบรางวัล   เป็นรถยนต์  ตู้เย็น หรือเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ  ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ ธ.ก.ส.ตอบแทนคืนให้กับลูกค้า

นายศรายุทธ  ยิ้มยวน   กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือ เงินฝากออกทรัพย์ทวีโชคจะเป็นภูมิคุ้มกันชั้นให้เกษตรกรมีเงินจับจ่ายใช้สอย ในยามที่ประสบปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วง
นี้  ขณะเดียวกันเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ช่วยเหลือชาวบ้านได้ในยามที่ประสบภัย
แล้ง หรือในยามเกิดความยากลำบากได้เป็นอย่างดี

2900 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ