ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.59) เวลา 09.30 น. ที่ห้องโถง กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรี ธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3 /รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน จาก นายทวี ลิ้มสุนทร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการบนฝั่ง(ประเทศไทย)ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด และคณะ เพื่อนำไปมอบให้กับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ก่อนจะนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนือ สำหรับในช่วงฤดูหนาวนี้ สภาพอากาศตอนบนของประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เข้าดำเนินการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

 

6403 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ