ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมชั้น 2อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นาย ฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม และตรวจติดตามความก้าวหน้า โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลจังหวัดพิษณุโลก หรือโครงการตำบล ละ 5 ล้าน ในพื้นที่อำเภอบางระกำ ตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ เร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ ให้เกิดการจ้างแรงงานในพื้นที่ สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละตำบล

สำหรับในที่ประชุม คณะทำงานจังหวัด ได้ให้คำแนะนำ กับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการต่างๆ ที่ผ่านมา ตอบข้อซักถาม จนเป็นที่เข้าใจ เพื่อให้โครงการดังกล่าว สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ให้ทันเวลาที่กำหนด ไม่เกิน 60 วันนับจากนี้ ตามที่ทางอำเภอ ได้มีการเสนอโครงการไปแล้วกว่า 178 โครงการ เพื่อให้จังหวัด พิจารณาอนุมัติงบประมาณ ในการดำเนินการต่อไป

นาย ฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวขอความร่วมมือคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ช่วยดำเนินการให้ทันเวลาที่กำหนด และต้องโปร่งใสชัดเจน สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของโครงการแต่ละตำบลได้

 

7210 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ