ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ (28 ม.ค.59 ) ที่ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2558  โดยจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินงานตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2558  ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 มีนาคม 2555 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานราชการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชนภาคประชาชนในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีหน่วยงานราชการเข้าร่วมโครงการจำนวน 82 หน่วยงาน แบ่งเป็นส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน และส่วนกลางที่อยู่จังหวัด 48 หน่วยงาน มีหน่วยงานราชการที่ลดการใช้พลังงานได้โดดเด่นจำนวน 10 หน่วยงาน โดยแยกประเภทเป็นลดการใช้ไฟฟ้าจำนวน 5 หน่วยงาน และลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 หน่วยงาน ดังนี้

1.ประเภทหน่วยงานราชการลดการใช้ไฟฟ้า

– ดีเด่นอันดับ 1 ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

-ดีเด่นอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

-ดีเด่นอันดับ 3 ได้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก

-ระดับชมเชย ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 และสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

2.ประเภทหน่วยงานราชการลดการใช้น้ำมัน

– ดีเด่นอันดับ 1 ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

– ดีเด่นอันดับ 2 ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก

-ดีเด่นอันดับ 3 ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก

-ระดับชมเชย ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก และสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

 

7430 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ