ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.59 ณ วัดนิมิตรธรรมาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรวมพลคนอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวาระครบรอบ 47 ปี ตามโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งโครงการฯดังกล่าว ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 โดยชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกโดยได้รับความร่วมมือจากอาสาพัฒนาชุมชน(อช.) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน( ผู้นำ อช.) ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ซึ่งผลการดำเนินงานของอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ในรอบปีที่ผ่านมา ได้แสดงผลงานตามบทบาท ภารกิจ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนหลากหลายกิจกรรม อาทิ เช่น การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กชช. 2 ค ร่วมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้น ร่วมดำเนินการจัดทำแผนชุมชน โครงการ “สร้างฝายถวายในหลวง ครบรอบ 87 พรรษา” และการประชุมคณะกรรทมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนสัญจรไปยังอำเภอต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การถวายราชสดุดี การมอบประกาศเกียรติคุณผู้นำอช.ดีเด่น อำเภอละ 2คน ชาย1คน หญิง1คน รวม 18 คน พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ อำเภอละ 1 ทุน รวม 9 ทุน พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ การร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณวัด โดยมีหน่วยงานรวมถึงผู้นำท้องที่ท้องถิ่นร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

7386 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ