ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลกแจ้งว่า ขณะนี้ชาวนาในจังหวัดพิษณุโลก ได้ทำการปลูกข้าวนาปรังแล้วเป็นพื้นที่กว่า 2 แสนไร่และจากการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในนาข้าวอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเริ่มพบการแพร่กระจายของแมลงบั่วในพื้นที่อำเภอวังทองจำนวนกว่า 3 ,000ไร่และพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มประมาณ15,000 ไร่ โดยเฉพาะแปลงข้าวที่อยู่ในระยะข้าวแตกกอจะเป็นระยะที่บวกเข้าทำลายมากที่สุด และเนื่องจากในขณะนี้มีสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิลดต่ำลงอยู่ระหว่าง 15 -20 องศาเซลเซียส ซึ่งมีความเหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณของมันแรงบั่วโดยแมลงบั่วจะอาศัยและเจริญเติบโตอยู่บนพืช อาศัยพวกข้าวป่า และหญ้าต่างๆ 1-2 ชั่วอายุ จนกระทั่งเริ่มมีการปลูกข้าวตัวเต็มวัย แมลงบั่วจะเข้าแปรงนาตั้งแต่ระยะกล้าหรือข้าวช่วงอายุ 25- 30 วัน เพื่อวางไข่หลังจากฟักออก. ตัวหนอนจะคลานลงสู่ซอกของใบ ยอด และกาบใบเพื่อเข้าทำร้ายยอดที่กำลังเจริญทำให้เกิดเป็นหนอนลักษณะคล้ายหลอดหอม หลอดจะปรากฏภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากที่ตัวหนอนเข้าไปที่จุดเจริญของข้าว ต้นข้าวและต้นข้าวที่ถูกทำลายจะมีอาการแคระแกร็น เตี้ยลำต้นกลมมีสีเขียวเข้มยอดที่ถูกทำลายไม่สามารถออกรวงได้ทำให้ผลผลิตข้าวลดลงมาก ดังนั้น สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก จึงขอแจ้งเตือนให้พี่น้องเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอถ้าพบการระบาดของแมลงบั่วขอให้แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอทราบเพื่อเตรียมการป้องกันการระบาดที่รุนแรงและแนะนำวิธีการป้องกันและกำจัด ที่ถูกต้องด้วยวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานอีกครั้งให้พิจารณาในการเลือกใช้เคมีกำจัดเรื่องจากการใช้สารเคมีจะทำลายศัตรูธรรมชาติและไม่สามารถทำลายไข่ของแมลงบั่วได้

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเตือนเกษตรกรให้เฝ้าระวังการระบาดของแมลงบั่ว ด้วยการหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดของแมลงบั่วขอให้แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ให้ทราบเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

4069 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ