ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดพิษณุโลกได้รับแจ้งประกาศจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เรื่องสถานการณ์ไฟป่า ปี พ.ศ.2559 ว่าสถานการณ์ไฟป่าที่ผ่านมาพบว่า มีไฟป่าและหมอกควัน เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเป็นประจำทุกปี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ดำเนินการตรวจติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของไฟป่าในปัจจุบันและสืบเนื่องจากปัญหาไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียที่ได้ทอดยาวมาถึงเดือนตุลาคม 2558 โดยสถานการณ์ไฟป่ายังมีความรุนแรงต่อเนื่องใกล้เคียงกับสถานการณ์ไฟป่าในปี 2540 ส่งผลกระทบด้านปัญหาหมอควันข้ามแดน และยังมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้คาดการณ์ได้ว่าปัญหาไฟป่าในประเทศไทยช่วงฤดูแล้งที่กำลังมาถึงนี้จะมีความรุนแรงส่งผลกระทบอย่างมหาศาลเทียบเท่าปี 2540 หรือมากกว่า

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าปี 2559 ซึ่งอาจมีความผันผวนของภูมิอากาศโลกอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนซึ่งคาดการณ์สภาวะอากาศได้ยากมาก จึงขอความร่วมมือมายังหน่วยงานต่างๆและประชาชนในพื้นที่ปฎิบัติดังนี้

-ให้งดเว้นการเว้นการจุดไฟในป่าโดยเด็ดขาด ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม

-หากกำจัดเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่อื่นๆใกล้เขตพื้นที่ป่า จะต้องทำแนวกันไฟและควบคุมไฟเพื่อมิให้ไฟลามเข้าป่า

-หากพบเห็นไฟไหม้ป่า โปรดแจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ หรือโทรสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

-หากพบเห็นการกระทำผิด ให้มีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อผู้ฝ่าฝืนและให้ความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผา

-ติดตามความผันผวนของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์วิกฤติมลภาวะหมอกควันไฟปกคลุมพื้นที่ โดยเฉพาะหากมีความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เกิดสภาวะที่เรียกว่าSubsidence Inversion กักควันและไออากาศร้อนจนไม่สามารถลอยขึ้นไปสู่บรรยากาศที่สูงขึ้น ทำให้ควันไฟกระจายคละคลุ้งอยู่ใกล้ระดับพื้นดิน ดังเช่น วิกฤติหมอกควันไฟในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในปีที่ผ่านมา

ดังนั้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงขอประกาศเรื่องสถานการณ์ไฟป่า ปี พ.ศ. 2559 มาให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมรณรงค์การป้องกันไฟป่าในฤดูแล้งต่อไป

 

4020 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ