ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.59 เวลา 14.00 น. จากกรณีที่ ชาวบ้าน ดอนเพชร หมู่ 19 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ได้ยื่น ฎีกา ขอพระราชทานให้ทรงช่วยเหลือเรื่องปัญหาขาดแคลนน้ำ จนทำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 จังหวัด โดยนำทีมโดย พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.กกล.รส. บชร 3 ที่ดูแลพื้นที่ จ.สุโขทัย นำทุกหน่วยงาน ร่วมเข้าหารือปัญหาดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อบต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ จนเข้าใจความเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้น กล่าวคือ การขาดแคลนน้ำของหมู่บ้านดอนเพชร ซึ่งมีพื้นที่ติดกับจังหวัดแพร่ และใช้น้ำจากแหล่งเดียวกัน คือ อ่างแม่สิน ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2549 และส่งน้ำที่ใช้ห้วยนี้เป็นแนวเส้นแบ่งของ จ.แพร่ (ต.นาพูน) และ จ.สุโขทัย (ต.แม่สิน) แต่การสร้างอ่างแม่สิน อยู่ในพื้นที่ของ จ.แพร่ ส่วนพื้นที่ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่ อยู่ จ.สุโขทัย ซึ่งขาดการบูรณาการการใช้ทรัพยากรน้ำร่วมกัน แต่หากทาง จ.แพร่ได้มีการจัดทำศูนย์ข้อมูลน้ำ และรู้ว่าการใช้น้ำควรใช้เท่าไร แต่ทาง จ.สุโขทัย ศูนย์ข้อมูลน้ำ จ.สุโขทัย ยังไม่มีข้อมูล และกลุ่มผู้ใช้น้ำของอ่างแม่สิน ยังขาดการบูรณาการในระดับตำบล ของทั้ง 2 จังหวัด ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงได้สรุปเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายที่เปิดเวทีพูดคุยกันอย่างเร่งด่วน โดยให้ สนง.ทรัพยากรน้ำ ภาค 9 ที่ดูแลลุ่มน้ำยม สร้างกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อสร้างความเข้าใจ และใช้น้ำอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ร่วมมือพัฒนาอ่างแม่สินอย่างยั่งยืน และให้ อบต.ทั้ง 2 แห่ง สนับสนุนและให้ความสำคัญเรื่องน้ำซึ่งเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ต่อไป

ภาพ/ข่าว สทร สุโขทัย

 

4055 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ