ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุปผะศิริ นายอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอพรหมพิรามได้ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กิ่งกาชาด ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพรหมพิราม กำหนดจัดงานของดีเมืองพรหม ประจำปี 2559 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม  ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพึ่งตนเอง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีของอำเภอพรหมพิรามให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอำเภอพรหมพิรามให้เป็นที่รู้จักและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน รูปแบบการจัดงานแบ่งเป็นภาคกลางวัน ประกอบด้วย การประกวดอาหาร คาวหวาน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การออกร้านนิทรรศกาลของส่วนราชการ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และการออกร้านของกิ่งกาชาด ส่วนกิจกรรมในภาคกลางคืน ประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ผู้นำท้องถิ่นชาย – หญิง การประกวดธิดาเมืองพรหม การประกวดรำวงย้อนยุค การแสดงมหรสพ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

อำเภอพรหมพิราม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานของดีเมืองพรหม ประจำปี 2559 ได้ในระหว่างวันที่ 12 – 14กุมภาพันธ์ 2559 นี้ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม

พื้นที่ไฟล์แนบ

 

 

6605 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ