ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น รัฐร่วมเอกชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและเครือข่ายภาคเอกชนภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอีกครั้งมีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตร่วมเอกชนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำไปสู่ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต

สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าวได้กำหนดจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 4 -5 กุมภาพันธ์2559และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์2559 โดยมีบุคลากรที่มาจากส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ อบต.ต่างๆในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และมีกลุ่มเครือข่ายด้านการทุจริตรวมภาคออกชนจำนวนกว่า 500 คนเข้าร่วมรับการอบรม ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้จาก สำนักงานป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลกและสำนักงาน ป.ป.ท.จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนการใช้กิจกรรมสัมพันธ์ เป็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายโดยมีวิทยากรจากกรมพัฒนาชุมชนและคณะอบรมให้กับบุคลากรที่มาจากส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ อบต.ต่างๆในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และมีกลุ่มเครือข่ายด้านการทุจริตภาคเอกชนจำนวนกว่า500 คนเข้าร่วมรับการอบรม

5788 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ