ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น. ผู้ประกอบการสถานบริการรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทำข้อตกลงกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก โดยร้านค้ารอบมหาวิทยาลัยนเรศวรจะหยุดให้บริการในช่วงสอบประจำปีภาคปีละ 2 ครั้ง พร้อมทำสื่อรณรงค์การดื่มสุรา ทำให้ประสิทธิภาพทางการศึกษาลดลง พร้อมสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ และด้านกีฬา ติดป้ายประกาศห้าม นิสิตนักศึกษาแต่งกายชุดนักเรียนเข้าใช้บริการ พร้อมให้ร้านค้าควบคุมการใช้เสียง โดยไม่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อื่น พร้อมรณรงค์ให้ในบริเวณร้านค้าเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 % จัดระเบียบที่จอดรถ ให้จอดบริเวณแนวคันคลองชลประทานฝั่งเดียวเท่านั้น โดยจะเริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2559
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ

 

1956 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ